Velkommen til Arendal og Omegns Sparekasse

Uførekapital med forskuttering

Denne forsikringen gir månedlig utbetaling hvis du skulle bli arbeidsufør. Utbetalingen skjer hvis du blir sykmeldt 50 prosent eller mer, sammenhengende i ett år.

  • Utbetales skattefritt 
  • Forsikringsbeløpet kan disponeres etter eget ønske

Den store boligguiden

Gode råd til deg som skal kjøpe bolig - enten du er førstegangskjøper eller skal bytte bolig!

Gode råd

Planlegger du å bestille sommerferien på nettet?

Kredittkort er den sikreste betalingsmåten. Betaler du minst 50% med kredittkortet er reiseforsikringen inkludert.