Styret i Arendal og Omegns Sparekasse består for tiden av følgende personer:  

Åge Nystøl (styreleder)
Julie Johanne Møller Digre
Odd Keilon Osmundsen

Cathrine C. Berli
Lisbeth Rastad
Per Olav Nærestad (banksjef)