Styret i Arendal og Omegns Sparekasse består for tiden av følgende personer:  

Åge Nystøl (styreleder)
Anita Aanonsen Jernquist
Odd Keilon Osmundsen
Cathrine C. Berli
Lisbeth Rastad (ansattrepresentant)