Legitimering ordnes ved at du/dere tar med passet og kommer innom banken så snart som mulig og senest 31.08.2019. Samtidig kan vi få oppdatert kundeerklæringsskjemaet. Dersom du/dere ikke har gyldig pass, ber vi om at det tas med annen gyldig legitimasjon. 

For å gjøre det lettere for våre kunder holder vi ekstra åpent følgende dager:

  • Torsdag 22.08. til kl. 20.00
  • Tirsdag 27.08. til kl 20.00
  • Torsdag 29.08. til kl 20.00
  • Lørdag 31.08. kl 10.00 - 14.00Konsekvenser av at kundetiltak ikke kan gjennomføres:
Den etterspurte informasjonen er nødvendig for at vi overfor myndighetene kan dokumentere at vi gjennomfører nødvendige kundetiltak. Dersom vi ikke mottar den etterspurte informasjonen innen angitt dato, kan en konsekvens bli at vi må sperre mobilbank, nettbank, konto og kort inntil dette er i orden, jfr. bestemmelser i hvitvaskingsloven § 21 nr. 1 og § 24 nr. 4.

Vi beklager det merarbeid dette påfører deg/dere, men håper på forståelse for at det må gjøres.
Vennligst ta kontakt med banken ved spørsmål i denne forbindelse. 


Med vennlig hilsen
Arendal og Omegns Sparekasse

Per Olav Nærestad
Banksjef