Flere av våre kunder opplever kanselleringer av flyreiser og avlysninger av ulike sosiale arrangement og mange lurer på hva som gjelder i forhold til reklamasjonsretten som er inkludert i bank- og kredittkortene våre.


Dette bør du gjøre dersom du har betalt med bank- eller kredittkortet ditt fra oss for en reise, konsert, festival eller annet arrangement som er kansellert på grunn av koronautbruddet:

1. Forsøk alltid å løse saken med brukerstedet først og dokumenter dialogen du har hatt med dem. Dvs. bruk skriftlig kommunikasjon og lagre all korrespondanse vedrørende saken.

2. Dersom saken gjelder en reise og reiseselskapet avslår refusjon, bør du først søke om dekning via reise- og avbestillingsforsikringen i kortet, dersom du har betalt med kredittkort. Alternativt kan du søke refusjon gjennom helårsreiseforsikringen du har kjøpt fra oss, fått gjennom din arbeidsgiver eller annen stiftet hos en annen forsikringsleverandør.
 
3. Klarer du ikke å løse saken hverken gjennom reiseselskapet/arrangøren eller forsikringsselskapet kan du opprette en reklamasjonssak elektronisk via reklamasjonsportalen.


Spesielle regler som gjelder for bankkortet

Har du betalt med bankkortet ditt må vi forholde oss til Visa sitt regelverk når det gjelder behandlingen av reklamasjonssaker. Visa regelverket gir også refusjonsmuligheter under gitte vilkår i forbindelse med koronautbruddet.

Det forventes at du som kortholder og brukerstedet forsøker å løse saken på en best mulig måte f. eks ved å bli enige om en alternativ leveringsdato eller leveringsmetode. Dersom dette ikke lar seg gjøre og du ikke klarer å løse tvisten på egen hånd, ta kontakt med oss så ser vi på dette sammen.


Spesielle regler som gjelder for kredittkortet
Alle våre kredittkort leveres i samarbeid med Mastercard og følgende gjelder ved reklamasjon under naturkatastrofer, regionale tragedier eller globale hendelser (informasjonen er under løpende oppdatering)

  • Du kan reklamere på varer eller tjenester du har kjøpt med kortet som ikke er levert til avtalt dato. Det vil si, at du kan reklamere blant annet på reiser som er kansellert dersom reiseselskapet ikke innvilger refusjon. Det samme gjelder for billetter til ulike arrangementer dersom arrangøren ikke refunderer billettomkostningene.
  • Er reisen/arrangementet planlagt frem i tid og det enda ikke er meldt om avlysning/kansellering, så er det ikke mulig å reklamere før reisen/arrangementet blir formelt kansellert.
  • Dersom du har bestilt et hotellrom du ikke får benyttet på grunn av innreiseforbud, må du avbestille dette. Har du valgt å bestille et rom du ikke kan avbestille, vil ikke dette dekkes av kredittkortets reklamasjonsrettigheter. Reiseforsikringen tilknyttet kredittkortet dekker heller ikke utgiftene til et hotellrom som ikke benyttes på grunn av innreiseforbud, men noen forsikringsselskap har valgt å dekke dette for kunder med helårsreiseforsikring. Ta kontakt med ditt forsikringsselskap og undersøk om dette gjelder deg.

    Dersom du har bestilt et hotellrom med mulighet for avbestilling, kan du opprette reklamasjonssak hos oss hvis du ikke får refundert pengene av hotellet. Vi trenger da dokumentasjon som viser at hotelloppholdet var mulig å avbestille med refusjon. Kredittkortets reklamasjonsrettigheter vil da hjelpe deg med å få refundert pengene.

  • Reklamasjonsfristene er de samme som ved ordinær reklamasjon. Du kan tidligst opprette en reklamasjonssak 30 dager etter forventet leveringsdato og senest 13 måneder etter betalingstidspunktet når det gjelder uautoriserte kjøp, der ditt kredittkort er blitt brukt uten ditt samtykke. 
  • Ved tvistesaker som f. eks ved manglende leveranse av en vare eller tjeneste, må du, iht. Finansavtaleloven 54b, varsle oss så snart det lar seg gjøre uten ugrunnet opphold.

Har du spørsmål? Ta kontakt med oss – vi hjelper deg gjerne!