Pensjon er et tema som gjelder oss alle, derfor inviterer vi deg til pensjonsseminar.
For deg som ønsker en meravkastning på sparepengene så får du også gode tips.

Tema for kvelden:

Pensjonen i fremtiden: Folketrygden, tjenestepensjon og egen sparing, hvordan påvirke egen pensjon?

Sparing: Hvordan få meravkastning på sparepengene dine?

Tidspunkt: tirsdag 6. september kl. 18.00 til 19.30.
Sted: Auditoriet Arendal Bibliotek
Foredragsholder: Karl Otto Gulseth, markedsdirektør Eika Kapitalforvaltning.

Påmelding:
Mail: post@sparekassa.no eller tlf. 37 00 49 00

Seminaret er åpent for alle, men har begrenset med plasser, så vær snar med å melde deg på!
Det blir enkel servering.

Velkommen!