Arendal og Omegns Sparekasse og Østre Agder Sparebank har innledet samtaler om sammenslåing
Vi bygger en større og mer robust lokalbank for å møte fremtidige utfordringer!

Pressemelding 15. november 2021

 

Arendal og Omegns Sparekasse og Østre Agder Sparebank har innledet samtaler om sammenslåing

 

Styrene i Arendal og Omegns Sparekasse og Østre Agder Sparebank går sammen om å skape en ny og slagkraftig lokal sparebank. Begge banker har i dag en solid markedsposisjon som lokalbank i sine geografiske områder, og denne posisjonen skal videreføres og forsterkes i regionen.

 • Bankene har sterke markedsposisjoner i sine lokalsamfunn, og nå tas det grep for å befeste posisjonen ytterligere som en fremtidsrettet lokalbank i regionen, sier Per Olav Nærestad, adm. banksjef Arendal og Omegns Sparekasse.

   

  Bygger en større og mer robust lokalbank

  Styrene i Arendal og Omegns Sparekasse og Østre Agder Sparebank er av den oppfatning at en sammenslåing vil gi en større og mer robust lokalbank som vil være godt rigget til å møte fremtidige utfordringer. Den sammenslåtte banken vil få en forretningskapital på 9,2 milliarder kroner.

 • Det er bra for kundene at deres lokale sparebank nå blir sterkere. Kundetilbudet blir bedre og bredere, samtidig som vi beholder samme nærhet og tilstedeværelse, sier Nina Holte, adm. banksjef i Østre Agder Sparebank.

 

Alle ansatte beholder jobben og alle kontorene består

Det er et premiss i beslutningen at ingen av de ansatte skal miste jobben. Kontorene i Arendal, Gjerstad, Vegårshei, Risør og Tvedestrand skal bestå.

 • Utover å skape en bedre bank for kundene våre, ønsker vi å sikre og utvikle attraktive lokale arbeidsplasser. Det er viktig for oss at ingen av de ansatte skal miste jobben som følge av sammenslåingen, sier Per Olav Nærestad, adm. banksjef i Arendal og Omegns Sparekasse.

   

  Agder Sparebank

  Navnet på den sammenslåtte banken vil bli Agder Sparebank.

  Adm. banksjef i Østre Agder Sparebank, Nina Holte, blir adm. banksjef i den sammenslåtte banken. Det vil i sammenslåingsavtalen innstilles på at adm. banksjef i Arendal og Omegns Sparekasse, Per Olav Nærestad, velges som styreleder.

 • Vi vil skape en ny bank som tar med seg de gode verdiene fra begge bankene. Vi har utviklet et godt samarbeid, noe som gir oss gode forutsetninger for å møte fremtidens utfordringer, sier Nina Holte, adm. banksjef i Østre Agder Sparebank.

 

Det forventes at sammenslåingsavtalen skal forelegges bankenes generalforsamlinger for godkjennelse i mai 2022 og deretter godkjennes av offentlige myndigheter.

 

 

Kontaktpersoner:

Arendal og Omegns Sparekasse: Adm. banksjef Per Olav Nærestad, tlf. 909 90 995

Østre Agder Sparebank: Adm. banksjef Nina Holte, tlf. 488 90 987