Innskytervalg til bankens generalforsamling vil i år bli avholdt i bankens lokaler, men pga. koronarestriksjonene og at bankens lokaler er stengt for kundebesøk vil valget gjennomføres på følgene måte:

Ring tlf. 91 33 11 73 Nina Tveite /99 55 99 90 Tove J. Andersen i bankens åpningstid 09.00 til 15.30.

Da vil vi dele ut stemmeseddel m/ konvolutt ved inngangen til banken.

Stem på dine kandidater ved å sette kryss på stemmeseddelen. Putt deretter konvolutten i postkassa på utsiden av minibankrommet.

 

Det skal velges 4 medlemmer og 3 varamedlemmer til generalforsamling. Medlemmene velges for 4 år og varamedlemmene for 1 år.

Bare myndige kunder er stemmeberettiget ved valg av kunders medlemmer til generalforsamling. Hvert kundeforhold gir en stemme når noe annet ikke følger av loven eller vedtektene.

 

Innskytervalg lista (i prioritert rekkefølge)

Bjørn Fossestøl

Åge Pettersen

Tone Holte

Bjørn Vedal

Øyvind Tønnessen

Nina Tynes Heen

Bjørn Inge Øygarden

Runo Nygård