BSU er den mest lønnsomme risikofrie spareformen for deg under 34 år. Du får skattefradrag, vår beste rente og ekstra gunstige lånevilkår den dagen du skal kjøpe bolig.


BSU-reglene for 2021
Fra 2021 er det innført endringen som har betydning for deg som sparer i BSU.
Aldersgrensen er fortsatt den samme, du kan altså spare til og med det året du fyller 33 år. 

Nytt sparebeløp på BSU
Det årlige sparebeløpet du kan sette inn på BSU har økt fra kr 25.000 til kr 27.500 i 2021. 
Samlet sparebeløp kan ikke overstike kr 300.000.

Skattefradrag
For å få skattefradrag må du betale skatt. Du kan da få inntil kr 5.500 igjen bare ved å sette inn penger på din egen konto.
Om du ikke setter inn maksimalt sparebeløp vil du likevel få et skattefradrag på inntil 20% av sparebeløpet ditt. 
Setter du for eksempel inn kr 10.000 på BSU-en din gir det kr 2.000 i skattefradrag.

For deg som eier bolig
Dersom du helt eller delvis eier bolig vil du ikke lengre få skattefradrag for BSU-sparingen din, men du vil likevel få bankens beste rente på BSU-kontoen din frem til du fyller 34 år. 

 

Oppsummert

  • Du får bankens beste innskuddsrente og ekstra gunstige lånevilkår den dagen du skal kjøpe bolig
  • Du kan spare inntil 27.500 kroner i året og inntil 300.000 kroner totalt i løpet av spareperioden
  • Du får inntil 20 prosent i skattefradrag på alt du sparer. Setter du inn maksbeløpet per år, kan du dermed få kr 5.500 kroner i skattefradrag
  • Pengene du har spart opp må brukes til å kjøpe bolig eller betale boliglån.
  • Du kan ta ut de pengene du har satt inn samme år.
  • Når du avslutter BSU-kontoen din, kan du ikke opprette ny BSU-konto senere.